Bäckströms mekaniska AB
Ett modernt

verkstadsföretag bäckströms

med fokus på

kvalitét

Affärsidé bäckströms mekaniska ab

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara ett första val när det gäller en kvalificerad mekanisk verkstad och maskinpark, kunniga medarbetare och god service. Vi utför lego-, reparations- och montagearbete med hög kvalité och korta leveranstider.

Läs hela vår affärsidé här [...]

Miljöpolicy bäckströms mekaniska ab

Miljöpolicy

Vi har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi värnar om miljön och har en miljöpolicy gällande minskad påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Läs hela vår miljöpolicy här [...]

Kvalitetspolicy bäckströms mekaniska ab

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy gör oss till en pålitlig och kompetent samarbetspartner. Vår kvalitetspolicy är utvecklad för långsiktiga affärsrelationer, baserade på kvalitet och tillit. Våra produkter och tjänster fullföljs i enlighet med upprättade avtal.

Läs hela vår kvalitetspolicy här [...]

Arbetsmiljöpolicy bäckströms mekaniska ab

Artbetsmiljöpolicy

Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete förebygger vi skador och ohälsa, samt ständigt förbättrar vår arbetsmiljö. Alla anställda hos Bäckströms skall arbeta för att inte utsätta sina arbetskamrater och sig själv för ohälsa och fara.

Läs hela vår arbetsmiljöpolicy här [...]

Bäckströms Mekaniska AB, ett modernt verkstadsföretag

Välkommen till oss på Bäckströms Mekaniska AB!

Bäckströms mekaniska AB är ett modernt verkstadsföretag med drygt 100 medarbetare. Förutom svarvning och fräsning i vår legotillverkning utför vi montering samt reparationer av hydraulik och mekanik.

Vi har även ett komplett plåtslageri för de riktigt grova dimensionerna. Så oavsett vad som händer i din maskinpark har vi de resurser som krävs. Vi ger givetvis också förslag som förbättrar utrustningens tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Vi på Bäckströms Mekanisk AB tar vår roll som ett modernt verkstadsföretag på allvar och arbetar alltid för att lämna efter oss högkvalitativt utförda arbeten och innovativa förslag på förbättringar.

Vi på Bäckströms Mekaniska AB har utvecklats tillsammans med våra kunder. Vår personal känner till våra kunders rutiner, hittar i våra kunder i deras lokaler och vi vet vad våra kunder kräver av oss. Det är också vad vi siktar mot varje gång vi tar oss an en ny kund. Vi sattsar alltid på en personlig kontakt och utveckling i nära samarbete med våra kunder. Med heltäckande lösningar vill vi i första hand se till att era maskiner är i full drift. Vi vill dessutom skapa långsiktiga relationer med alla våra kunder och arbetar alltid för att bibehålla våra kunders förtroende och vårt goda rykte som verkstadsföretag i branschen.

Kontakta oss

Bäckströmsmek.se